Coronavirus, covid-19

Coronaviruset (Covid -19)

Eda kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer.

Information angående besök på äldreboenden, korttidsboende och LSS -boende i Eda kommun

Eda kommun följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer för coronavirus. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän spridning av Covid-19 (coronavirus) som mycket hög. På grund av denna risk avråder kommunen från besök på äldreboenden, korttidsboende och LSS-boende om besökaren har tecken på luftvägsinfektion. Symtom på luftvägsinfektion är t.ex. feber, snuva, hosta och muskelvärk.

Skydda dig själv och andra från smitta

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Rekommendationer för att undvika smittspridning

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Om du tror du blivit smittad

Har du nyligen varit i ett land där smittspridning pågår och nu har hosta, feber eller luftvägsbesvär, ska du ringa telefon 1177 (Vårdguiden, sjukvårdsupplysning) och berätta om symtom och resehistorik. Besök inte vårdcentral eller läkare, utan stanna hemma!

Ring inte till 1177 om du inte har några sjukdomssymtom, utan vänd dig till informationsnumret 113 13 med dina allmänna frågor.

Rykten och falska fakta

Det florerar många falska rykten, inte minst på internet. Hjälp till att hindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Det är på Folkhälsomyndighetens webbplats som granskade faktauppgifter läggs ut.

Krisinformation.se finns ansvariga myndigheters information om coronaviruset.

Presskontakt 

Kommunchef, Anders Andersson är presskontakt i kommunövergripande frågor angående coronasmitta, covid-19, tfn 0571-281 00 växel.

2020-03-17