Besöksförbudet upphör 1 oktober

Händer som håller i varandra

Snart kommer det vara möjligt att besöka dina nära och kära igen som bor på något av våra äldreboenden. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen beslutade tisdagen den 15 september att från och med den 1 oktober upphäva det nationella besöksförbud som har rått sedan den 1 april.

Viktigt att poängtera är dock att pandemin inte på något sätt är över och att det är allas vårt fortsatta ansvar att inte besöka våra anhöriga om vi uppvisar några symptom. Inte heller att rusa till våra boenden, utan ta det i sakta mak och respektera de eventuella lokala anvisningar och rutiner som kommer kunna bli.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har påbörjat arbetet med att ta fram föreskrifter, checklistor och annan allmän information kring hur denna reglerade hantering av besök på äldreboenden ska ske för att smittspridningen inte ska öka.

Mer information kommer så snart lokala rutiner är framtagna.

2020-09-17