Besök på boende med besöksförbud

Information med anledning av coronaviruset - Besök på boende med besöksförbud - ctl00_cph1_imgMain

I första hand erbjuds möjligheten till besök utomhus vid speciella besöksbord. Besökare förbokar besöken vid borden hos chefen på boendet och för att underlätta att hålla distans tillåts bara 1-2 besökare i taget. När vädret inte längre tillåter besök utomhus kommer alternativ att finnas för besök, endera vid besöksbord inomhus eller digitala besök.

Besök inne i den enskildes lägenhet tillåts i stort sett bara vid vård i livets slutskede. För att underlätta att hålla distans vid besöken kan antalet besökare på samma gång även där behöva begränsas. Besök vid dessa tillfällen planeras tillsammans med chef eller ansvarig sjuksköterska.

Besök kan tillåtas av personer som haft covid-19 och nu är symtomfria. För att besök ska kunna ske ska besökaren uppvisa ett positivt svar på PCR prov (prov taget i näsa/svalg som påvisade en pågående infektion) eller ett positivt antikroppstest. Testen måste vara tillförlitliga, vilket innebär att bara test från Region Värmland eller någon annan region accepteras. Testet får inte vara äldre än 6 månader och testresultat kan skrivas ut från 1177. Test uppvisas tillsammans med legitimation för chef innan besök planeras in. Även om test kan uppvisas sker besök under vissa förutsättningar och restriktioner då det fortfarande är oklart om och hur länge immunitet finns efter genomgången sjukdom.

Tänk på att besökaren alltid ska vara frisk vid besöket.

2020-08-28