Besök på äldreboenden

Äldre mans händer på käpp

Med en hög samhällssmitta ökar risken att smittan letar sig in på våra äldreboenden. Vi vädjar därför till alla besökare att visa hänsyn och tänka sig noga för innan besöket sker.

Tänk på detta innan du gör besök på ett äldreboende:

  • Har du minsta lilla symtom - avstå från besök
  • Har någon annan i ditt hushåll symtom - avstå från besök
  • Finns smitta på din arbetsplats - avstå från besök
  • Har du träffat någon som var sjuk eller konstaterades smittad strax efter ni träffades - avstå från besök

Om du ändå bedömer att det är säkert att besöka din anhöriges så gäller detta:

  • Boka tid för besök. Om många vill komma samtidigt kan du behöva flytta på ditt besök för att undvika trängsel.
  • Använd alltid besöksvisir vid besök om inte avstånd kan hållas.
  • Gå direkt till och från din anhöriges lägenhet, undvik kontakt och samtal med personal och andra boende på vägen. Det kan vara personer som inte är vaccinerade än som du träffar.
  • Tänk på noggrann handhygien och använd handsprit före och efter besök.

2021-05-03