Aktuellt smittoläge

Aktuellt smittoläge

Det finns bekräftade fall i Eda kommun

Enligt Region Värmland finns det bekräftade fall av covid-19 i alla länets kommuner. Det vi med säkerhet vet är att det är många fler smittade än de som är verifierade via provtagning.

Det är smittskyddet inom Region Värmland som ansvarar för information om smittsamma sjukdomar. De redovisar löpande antalet provtagna och bekräftat smittade i länet på sin webbplats.

Hindra spridning av smitta

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Fortsätt med att skydda dig själv och andra:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Res bara om det är nödvändigt.

Covid-19 klassas i smittskyddslagen som både en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Samhällsfarlig sjukdom innebär att sjukdomen är långvarig, ger svårt lidande och kan vara livshotande. Covid-19 kan därför inte jämföras med andra åkommor som smittar, som till exempel huvudlöss och vinterkräksjuka.

Eda kommuns allmänna information om smittade

Om det finns bekräftad smitta hos brukare inom våra kommunala verksamheter; särskilda boenden, hemtjänst och LSS-boenden samt bland alla anställda går kommunen ut med övergripande information om det.

  • Brukare och anhöriga ska känna sig trygga med att uppgifter om enskilda personer hanteras korrekt och med ansvar att skydda den personliga integriteten i alla lägen. Det är därför viktigt att säkerställa att den personliga integriteten inte äventyras. Kommunen får enligt lagstiftningen inte lämna ut uppgifter om enskilda personer.
  • Allmänheten behöver dock få en uppfattning om det finns smittai kommunens verksamhet.

Eda kommun kommer därför, fortsättningsvis, att informera på övergripande nivå på kommunens webbplats.

Uppdaterad information om smittläget inom Eda kommuns verksamheter just nu. Informationen uppdateras förnärvarande på torsdagar.

Information till anhöriga om att det finns bekräftad covid-19 på kommunens särskilda boenden, hemtjänst och LSS-boenden

  • När det gäller en enskild brukare avgör den personen själv om anhöriga ska känna till personens hälsotillstånd. Detta gäller även vid covid-19. De flesta finner det naturligt och ger sitt samtycke till att anhöriga ska få den informationen.
  • Om någon brukarepå ett särskilt boende eller LSS-boendeinsjuknat i covid-19 kommer övriga medboende och deras anhöriga att få information om att konstaterad smitta finns på boendet.

Antal smittade påSärskilt
boende
HemtjänstLSS-boendeAnställda i
Eda kommun
Uppdaterat 2021-01-14, kl 14:455005
Uppdaterat 2021-01-07, kl. 14:0080017
Uppdaterat 2020-12-30, kl 12:502008
Uppdaterat 2020-12-17, kl 14:500002
Uppdaterat 2020-12-10, kl 14:150001
Uppdaterat 2020-12-03, kl 15:000000
Uppdaterat 2020-11-26, kl 15:450000
Uppdaterat 2020-11-19, kl 15:050001
Uppdaterat 2020-11-12, kl 12:50
0
0
0
1
Uppdaterat 2020-11-05, kl 13:550000
Uppdaterat 2020-10-29, kl 14:050000
Uppdaterat 2020-10-22, kl 11:300000
Uppdaterat 2020-10-15, kl 14:000000
Uppdaterat 2020-10-08, kl 13:450000
Uppdaterat 2020-10-01, kl. 14:050000
Uppdaterat 2020-09-24, kl. 15:050100
Uppdaterat 2020-09-17, kl. 12:150100
Uppdaterat 2020-09-10, kl. 13:300001
Uppdaterat 2020-09-03, kl. 13:350001
Uppdaterat 2020-08-31, kl. 11:300001
Uppdaterat 2020-08-27, kl. 16:400001
Uppdaterat 2020-08-24, kl. 15:150001
Uppdaterat 2020-08-17, kl. 14:000000
Uppdaterat 2020-08-17, kl. 15:100000
Uppdaterat 2020-08-13, kl. 15:000000
Uppdaterat 2020-08-10, kl. 13:400000
Uppdaterat 2020-08-06, kl. 15:150000
Uppdaterat 2020-08-03, kl. 13:100001
Uppdaterat 2020-07-30, kl. 13:100001
Uppdaterat 2020-07-27, kl. 13:250001
Uppdaterat 2020-07-23, kl. 12:450001
Uppdaterat 2020-07-20, kl. 13:300001
Uppdaterat 2020-07-16, kl. 13:000001
Uppdaterat 2020-07-13, kl. 12:000001
Uppdaterat 2020-07-09, kl. 14:200001
Uppdaterat 2020-07-06, kl. 12:450001
Uppdaterat 2020-07-02, kl. 14:000001
Uppdaterat 2020-06-29, kl. 13:450001
Uppdaterat 2020-06-25, kl. 12:000001
Uppdaterat 2020-06-22, kl. 14.400001
Uppdaterat 2020-06-18, kl. 12.000001
Uppdaterat 2020-06-15, kl. 12.000000
Uppdaterat 2020-06-11, kl. 12.10 0000
Uppdaterat 2020-06-08, kl. 14.000000
Uppdaterat 2020-06-04, kl. 13.000000
Uppdaterat 2020-06-01, kl. 09.30 0000
Uppdaterat 2020-05-28, kl. 16.300000
Uppdaterat 2020-05-25, kl. 14.300000

2021-01-14