Aktuell information för skola och förskola

Aktuellt information för skola och förskola

TILL ALLA VÅRDNADSHAVARE I FÖRSKOLA/SKOLA I EDA KOMMUN, SAMT VUXNA ELEVER INOM SFI/VUX

Vi har än så länge inte haft någon smitta av Coronaviruset i våra verksamheter (barn/elever/personal). Som ni vet har vi gjort flera insatser för att skapa säkerhet, bla genom att försöka underlätta med hemuppgifter för de skolelever som behöver vara hemma om det funnits misstanke om smitta i familjen.

Det viktigaste vi vill påminna om är dock att fortsätta vara noga med att:

  • Tvätta händerna
  • Hålla avstånd till varandra - undvik folksamlingar
  • Umgås med de du brukar umgås med - försök undvik att träffa "nya" människor

Inför sommarlov/ledighet är det viktigt att fortsätta tänka på detta, och följa råden som kommer från Folkhälsomyndigheten.

Inför skolornas terminstart kommer vi att återkomma med ny information utifrån aktuellt läge.

Trevlig sommar!

Personal inom förskola/skola i Eda kommun 

genom

Ingrid Elmgren, skolchef


2020-03-19