Aktuell information för skola och förskola

Aktuellt information för skola och förskola

Friska barn är välkomna till förskolan!

Till alla vårdnadshavare med barn i förskolan i Eda kommun

Vi befinner oss i en annorlunda tid just nu, man uttrycker i media att vi befinner oss i kris, och man vädjar om att vi alla ska ta vårt ansvar och följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten hela tiden uppdaterar på webben. Vi håller även Eda kommuns webbsida uppdaterad om läget kring Covid-19.

Om ni som vårdnadshavare skulle bli varslade från era arbeten vill vi att ni ska veta att förskolan kan erbjuda era barn 15 timmar per vecka, tider beslutas i samråd med personal, utifrån verksamheten. Vi tror att det är viktigt för barnen att komma till förskolan “som vanligt” även om föräldrarna är hemma - särskilt om denna situation blir långvarig.

Vi har därför alla förskolor öppna som vanligt så länge vi har möjlighet till det (endast öppna förskolan är tills vidare stängd).

Välkomna!
Eda kommuns förskolor

Allmänt ang Covid19 utifrån Folkhälsomyndighetens råd 

Vilka instruktioner gäller för hur länge man ska stanna hemma om man har bekräftat Covid19? 

Man måste bli friskförklarad av de som tog prov och konstaterade att man har Covid19, innan man kan återgå till jobb och skola. 

Vilka instruktioner gäller för hur länge man ska stanna hemma om man är anhörig till en person som har bekräftat Covid19? 

Så länge man själv är symtomfri så behöver man inte vara hemma, detta gäller även om en nära familjemedlem har bekräftats smittad. Motiveringen till detta var att man smittar inte så länge man inte har symtom. 

Vilka instruktioner gäller för hur länge man ska stanna hemma om man tror att man har Covid19? 

Man bör vara hemma tills man varit symtomfri i 48 timmar. 

Vilka instruktioner gäller för hur länge man ska stanna hemma om man är anhörig till en person som tros ha Covid19? 

Man kan jobba och gå i skola så länge man själv är symtomfri. 

Covid19-aktuellt gällande förskola/skola 

Då det ännu inte konstaterats någon smitta inom förskola/skola i Eda kommun, kan de klasskamrater som varit hemma (som försiktighetsåtgärd) återvända till skolan senast måndag 23/3 - info till berörda föräldrar kommer från respektive skola. 

De vårdnadshavare/elever som har frågor - vänd er till respektive rektor! 

Musikskolans verksamhet fortsätter att vara temporärt stängd tills vidare. Personalen vikarierar istället inom grundskolan  

Gymnasieutbildning/Vuxenutbildning/SFI sker på distans tills vidare, enligt regeringens rekommendation denna vecka. Viss del av personalen finns tillgänglig för vikariat inom grundskolan 

Öppna förskolan hålls fortsatt stängd tills vidare. Personalen vikarierar inom förskolan 

Vi hänvisar i övrigt till information på skolverket.se

2020-03-19