Ändring av anmälningsplikt 1 juli

Den 1 juli sker en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling.

Verksamheter där det finns risk för blodsmitta, som till exempel tatuerare och fotvårdare, omfattas sedan tidigare av anmälningsplikt. Från och med den 1 juli 2021 utökas anmälningsplikten till att omfatta även stickande skärande, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta.

Exempel på verksamheter som omfattas är där det tex. erbjuds rakning mot huden, behandlingar med stickande och skärande verktyg såsom skalpeller, håltagning (piercing), akupunktur m.m.

Bestämmelserna träder i kraft 1 juli 2021. Befintliga verksamheter har till och med 1 september på sig att skicka in en anmälan till Miljö- och byggavdelningen. Nya verksamheter som startas upp från och med 1 juli måste ha anmält till Miljö- och byggavdelningen minst 6 veckor innan det att verksamheten påbörjas.

Utebliven anmälan åläggs med en miljösanktionsavgift.

Om ni i er verksamhet inte använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg, håltagningspistol, rakkniv eller andra liknande skärande eller stickande verktyg (sax hos frisörer räknas inte in här) kan ni bortse från detta. Är du osäker på om din verksamhet omfattas kan du kontakta handläggarna enligt uppgifter på sidan eller skicka ett mejl till miljo@eda.se.

Anmälan sker via e-tjänst.