Inget eldningsförbud inför Valborg

Majbasa


Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningschefer, bestämt att inte utfärda eldningsförbud inför Valborg, men Räddningstjänsten avråder från att elda brasor under valborg.

Väderleksprogonoserna visar att det kommer att vara fortsatt torrt i skog och mark under veckan och brandrisken är därmed hög. Avstå därför gärna från majbrasan i år!

Kontakta Räddningstjänsten som du har frågor kring eldning.

Uppmaning!

Var försiktig vid eldning utomhus och kom ihåg att det är du som eldar eller grillar som har ansvar för elden och eventuella konsekvenser. Ha alltid släckutrustning till hands.

Planerar du, trots vår avrådan, att ordna en Valborgseld är det viktigt att du är mycket försiktig. Detta behöver du tänka på:

  • Var observant på vinden. Starta inga Valborgsbrasor under blåsiga förhållanden.
  • Se till att ha tillgång till en vattenslang. Vattenkanna, ruskor, brandsläckare och liknande är inte tillräckligt för att stoppa elden om den börjar sprida sig.
  • Blötlägg brännbar mark runt brasan med vatten innan du tänder.
  • Var beredd med vattenslangen för att dämpa gnistregn och släcka en eventuell spridning.
  • Håll brasan liten – den bör inte vara större än 5 x 5 meter.
  • Håll ett rejält avstånd till eventuell skogsmark – rekommendationen är minst 100 meter till närmaste skogsparti.
  • Efter eldning måste platsen bevakas. En till två brandvakter bör finnas kvar under de närmaste timmarna för att se till att inte elden flammar upp igen.

2019-04-29